top of page

La Speciale Geay by Geay family


The Queen of Oyster Fields of France

“Welcome to the legendary world of Geay”Original : Charente Maritime Bay, France


Flavor : Balance of Sweet & Salty with Nutty note. Unforgettable taste.

Texture: Freshy & Crips

Years : 4-5 years

Cultivation : Rack & BagGive love to the Ocean and it will reward you

หนึ่งใน Oyster ที่เป็นความภาคภูมิใจของ The Geay Family ตระกูลผู้มากไปด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 140 ปี ในวงการ Oyster !! นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเหล่า Oyster ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น “La Fine De Claire หรือ La Fine De Claire Vert”


Special Geay Oyster เปรียบเสมือน Oyster ที่ถูกต่อยอด และพัฒนามาจาก Oyster อย่าง Fine De Claire อย่างที่ทราบกันดีว่า Fine De Claire นั้น จะเป็น Oyster ที่มีเนื้อค่อนข้าง “บาง” ทำให้ในบางครั้งเวลาเราทานเข้าไปอาจจะทำให้รสชาติไม่ค่อย Complex ดังนั้น Special Geay จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ในการทาน Oyster ของเราให้มากขึ้นไปอีกขั้น โดย Special Geay จะเป็น Oyster ที่เติบโต ณ อ่าว “Charente Maritime Bay” ซึ่งจะอยู่ติดกับเมือง “La Rochelle” ใช้ระยะเวลาในการในการเจริญเติบโต 4-5 ปี โดยประมาณ ทางฟาร์มจะคอยทำการ “เคลื่อนย้าย & Flip Bag” ตลอดระยะเวลา 42 เดือนแรก เพื่อให้ Oyster มี Meat to Shell ที่สูงขึ้นจากการขยับที่มากขึ้น และมี Flavors ของความเป็น French Oyster ที่จัดเต็มเพราะถูกย้ายให้ไปอยู่ในแหล่งเลี้ยงดูที่อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ

นอกจากนี้การ Flip ยังช่วยทำให้ตัวเปลือกของ Geay มีความแข็งแรงสร้างความแตกต่างจาก French Oyster อื่นๆ โดยเนื้อจะมีความ Crisp & Fresh ผสมผสานความ Briny & Sweet ได้อย่างลงตัวก่อนจะปิดท้ายด้วย “Hazelnut Aftertaste” ที่ว่ากันว่าสามารถค้างอยู่ไว้ในต่อมรับรสได้นานถึง 10 นาทีเลยทีเดียว!!!

83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page